Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenmektedir. Daha fazla bilgi için tıklayınız Tamam
AnaSayfa Ön Bilgilendirme Formu
Ön Bilgilendirme Formu

1-        Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Unvanı : Fujifilm Dış Tic. A.Ş
Adresi : Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:9 34218 Bağcılar / İstanbul / Türkiye
Tel : (212) 709 92 42
Faks : (212) 698 99 70
E-Posta : bilgi@fujifilmshop.com

 

2-        Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı:

Ürün Adı Marka Renk Garanti Süresi Adet Satış Bedeli (KDV Dahil) Toplam
... ... ... ... ... ..... TL ..... TL

Toplam KDV Dahil Satış Bedeli : ... TL.
Ödeme Şekli : HAVALE / EFT veya KREDI KARTI ile .... taksitli işlem

*          Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın tasarrufundadır.

 

3-        Teslim Masrafları, ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler:

Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ... TL olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dâhil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile Alıcı'nın aşağıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de yine Alıcı'ya aittir.

Ürün yukarıda yer alan çerçevede Satıcı'ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde Alıcı'ya teslim edilecektir. Ürününün teslimi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı'ya aittir.

 

4-        Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı:

"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."

Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

Şirketimizin, 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5. ve 6. maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, on dört (14) günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 

5-        Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti:

Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

 

6-        Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi:

İş bu Ön Bilgiler ve Bilgilendirme Formunda belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür.

 

7-        Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi:

Şirketimiz, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet satışı yapmamaktadır.

 

8-        Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları:

Şirketimiz, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan bir mal veya hizmet satışı yapmamaktadır.

 

9-        Tüketicilerin şikâyet ve itirazları:

Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.

 

10-      İş bu Ön Bilgiler ve Bilgilendirme Forumunda yer alan bilgiler, taraflar arasında kurulması muhtemel Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin esasları düzenlemek ve bu bilgilerin tüketici tarafından kabulü halinde sözleşmenin kurulmasını sağlamaya yönelik olarak verilmektedir.

 

SATICI

Unvanı : Fujifilm Dış Tic. A.Ş
Adresi : Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:9 34218 Bağcılar / İstanbul / Türkiye
Tel : (212) 709 92 42
Faks : (212) 698 99 70
E-Posta : bilgi@fujifilmshop.com

ALICI

Adı, Soyadı / Unvanı : ......
Adresi : ......
Tel : ......
E-Posta : ......

Onaylama

Tarihi : .. / .. / ....
IP Adresi : ___.___.___.___
Onay Kodu : .......